dr no
frwl
gf
tb
yolt
ohmss
daf
lald
tnwtgg
tswlm
mr
fyeo
oc
avtak
tld
ltk
ge
tnd
twine
dad
cr
qos
sf
25
24
26
 

 
  NewsFAQE-Mail
   
FILMY
  SKALA OCEN
 


Wszystkie filmy opisywane na naszych stronach zostały przez nas ocenione w skali od 1 do 5. Poniżej objaśniamy co poszczególne oceny znaczą.


 

 

1. Katastrofa. Film, w którym trudno znaleźć jakąkolwiek zaletę lub posiada dyskwalifikującą go wadę.
2. Film słaby, w którym zbyt wiele elementów nie zagrało, by można określić go mianem udanego.
3. Film przeciętny, niewyróżniający się niczym szczególnym lub ponadprzeciętny, ale w którym niektóre błędy w sposób zasadniczy wpływają na jego odbiór.
4. Film powyżej przeciętnej, dobry, solidny, ale bez znamion wyjątkowości, albo zawierający błędy lub złe rozwiązania, które jednak nie przeszkadzają w stopniu zasadniczym.
5. Ideał. Film, w którym wiele elementów rozwiązano w sposób doskonały. Film dekady.

 

   
 
 
  James Bond, gun symbol logo and all associated elements are property of MGM/UA & Danjaq companies. Used without authorisation in informative intent. All rights reserved.  

  bond 50